Minister zdrowia proponuje wydawanie "pigułki dnia następnego" nieletnim, bez zgody opiekuna prawnego

Izabela Leszczyna, obecna Minister Zdrowia zapewnia, że osoby poniżej 18. roku życia będą mogły otrzymać receptę na środek antykoncepcyjny zwany potocznie „pigułką dnia następnego” bez konieczności zezwolenia od rodziców lub opiekunów prawnych. Pomimo pewności wypowiedzi Minister, specjaliści z dziedziny prawa oraz farmacji wyrażają swoje obawy i wątpliwości.

Serwis internetowy Rynek Zdrowia zauważa, że Minister Leszczyna jest przekonana co do słuszności swojego stanowiska w kwestii łatwiejszego dostępu do antykoncepcji awaryjnej dla młodocianych. Niemniej jednak, wielu prawników i farmaceutów podkreśla, że taka decyzja byłaby sprzeczna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw pacjenta.

Publiczne zapewnienie o możliwości uzyskania recepty na antykoncepcję awaryjną bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych przez niepełnoletnich padło ze strony Minister podczas konferencji prasowej 4 kwietnia. Wtedy to Izabela Leszczyna przedstawiła szerszej opinii publicznej projekt rozporządzenia związanego z pilotażowym programem, który ma umożliwić pacjentom korzystanie z opieki farmaceutycznej w obszarze zdrowia reprodukcyjnego.

Ten projekt jest reakcją na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu zmiany prawa farmaceutycznego, która miała na celu przywrócić możliwość zakupu „pigułki dnia następnego” bez recepty. Serwis Rynek Zdrowia cytuje adwokata Bartłomieja Sasina z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, który wyraża swoje wątpliwości dotyczące nowego projektu. Zauważa on, że definicja pacjenta w tym kontekście obejmuje jedynie osoby starające się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystające z tychże.

Według Sasina, jedynie opiekun prawny może wyrazić zgodę na takie świadczenia dla 15-letniej osoby. W przypadku osób w wieku 16 oraz 17 lat konieczna jest zgoda zarówno przedstawiciela ustawowego jak i samego młodzieńca. Mecenas Sasin wyraża zdumienie możliwością innej interpretacji obowiązujących przepisów. Dr Wojciech Rożdżeński dodaje, że jeżeli chodzi o przeprowadzenie wywiadu medycznego, jest to kwestia opieki farmaceutycznej, a więc świadczenia zdrowotnego. Bez zmiany ustawy o prawach pacjenta, realizacja takiego świadczenia będzie możliwa jedynie przy zgodzie opiekuna.