Nowoczesne technologie energooszczędne: fotowoltaika i pompa ciepła dla zrównoważonego domu

Pompy ciepła są niezwykle efektywnym i ekologicznym rozwiązaniem, które wykorzystuje energię ze źródeł naturalnych, takich jak powietrze, woda czy ziemia, do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej. Dodatkowo, latem mogą służyć jako klimatyzatory. W odróżnieniu od tradycyjnych kotłów paliwowych, pompy ciepła nie emitują szkodliwych dla środowiska spalin. Funkcjonowanie pomp ciepła wymaga jednak dostępu do energii elektrycznej, którą można uzyskać praktycznie bez żadnych kosztów z instalacji fotowoltaicznej. W ten sposób tworzy się ekonomiczny i proekologiczny system, który pozwala na maksymalizację wykorzystania energii pozyskiwanej z paneli PV.

Warto zauważyć, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, nadwyżkę wygenerowanej energii elektrycznej, przekazaną do sieci energetycznej, możemy otrzymać z powrotem tylko w 70% lub 80%, w zależności od mocy naszej instalacji. W ten sposób operatorzy sieci pobierają tzw. „opłatę” za przechowywanie naszej energii. Dlatego też, warto maksymalnie wykorzystywać na bieżąco produkowaną energię, co jest możliwe dzięki współpracy pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną.