Co to jest świadectwo energetyczne i dlaczego jest wymagane?

Od 1 stycznia 2009 roku, przepisy Prawa Budowlanego wprowadziły konieczność posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdej nieruchomości, która jest oddawana do użytku, sprzedawana lub wynajmowana. Deweloperzy i inwestorzy mają obowiązek sporządzenia tego dokumentu, jeśli planują sprzedać lub wynająć mieszkanie czy dom. Ważne jest zrozumienie natury świadectwa energetycznego, dlaczego jest ono niezbędne i kto ma prawo wydawać takie certyfikaty.

Świadectwo energetyczne to oficjalny dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku. Jego zadaniem jest określenie jakości nieruchomości pod kątem zużycia energii. Celem świadectwa energetycznego jest prezentacja rozwiązań, które z czasem mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów utrzymania budynku oraz znacznej redukcji zużycia energii. Należy mieć na uwadze, że świadectwo jest integralną częścią dokumentacji technicznej nieruchomości i podczas jej sprzedaży lub wynajmu właściciel ma obowiązek przedłożyć ten dokument potencjalnemu nabywcy lub najemcy. Ważność certyfikatu wynosi 10 lat od daty jego sporządzenia.

W przypadku przeprowadzenia termomodernizacji lub remontu, który wpływa na charakterystykę energetyczną budynku, na przykład poprzez wymianę okien, kotła czy systemu grzewczego, świadectwo energetyczne musi zostać ponownie sporządzone. W takiej sytuacji obowiązek ten spoczywa na inwestorze lub właścicielu nieruchomości.